SUROWIEC

 

Specyfika naszej produkcji polega na wykorzystaniu naturalnych cech mechanicznych jakie natura dała drzewom podczas ich wzrostu. Są to głównie wytrzymałość i elastyczność. Dlatego dobór właściwego surowca do produkcji jest jednym z kluczowych elementów procesu.

Do naszej produkcji wykorzystujemy wyłącznie gęsto słoistą sosnę Pinus Silvestris z obszarów Polski północnowschodniej. Region ten charakteryzuje się ubogimi piaszczystymi glebami oraz krótkim okresem wegetacyjnym co zapewnia wysoką liczbę przyrostów rocznych na centymetr przekroju oraz idealny stosunek przyrostów zimowych i letnich. Nie bez znaczenia jest również bardzo rygorystyczna i konsekwentna gospodarka leśna Lasów Państwowych polegająca między innymi na starannym doborze materiału genetycznego oraz systematycznych zabiegach pielęgnacyjnych drzewostanów od momentu zasadzenia aż do ostatecznej wycinki.

100% surowca trafiającego do naszego zakładu jest kontrolowana przez naszych brakarzy terenowych, którzy dokonują selekcji drzewostanów, asystują przy wycince, załadunku i transporcie do naszego zakładu. Tylko w taki sposób możemy mieć pewność, że zakupiony przez nas surowiec będzie zgodny z naszymi wymogami oraz nie zostanie uszkodzony podczas pozyskania i transportu.

W trosce o jakość oferowanych produktów dostosowaliśmy nasze działania do standardów:

FSC® CoC (Forest Stewardship Council Chain of Custody) – będący gwarancją zaopatrzenia w surowiec pochodzący z prawidłowo zarządzanych lasów, spełniających najwyższe standardy społeczne i środowiskowe. Głównym założeniem certyfikacji FSC® CoC jest monitorowanie przepływu surowców drzewnych (leśnych) od momentu ich pozyskania aż do produktu końcowego z certyfikatem FSC®. Każde źródło dostaw jest weryfikowane pod względem zgodności z założeniami standardów FSC®.
Certyfikat FSC® CoC nadawany jest na 5 lat, w czasie których wymagane jest przebycie corocznych audytów weryfikujących. 
Nr certyfikatu FSC®: CU-COC-831554 
Data wydania: 24 marca 2024.
Data wygaśnięcia: 23 marca 2029

FSC CoC Certyfikat

 

Pobierz Certyfikat

 

PEFC Council (Programme formthe Endoresment of Forest Certification Schemes) – Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej – będący zapewnieniem, że Firma promuje zrównoważoną gospodarkę leśną, a surowiec pozyskany do produkcji jest weryfikowalny na każdym etapie łańcucha dostaw. System Zasad Należytej Staranności (DDS) określa rygorystyczne kryteria dla kupowanego surowca co przekłada się na najwyższą jakość sprzedawanych produktów.

Posiadany certyfikat PEFC CoC (nr licencji: PEFC/32-31-159) nadawany jest na 5 lata, w czasie których wymagane jest przebycie corocznych audytów weryfikujących. 
Nr certyfikatu: CU-PEFC-831554
Data wydania: 13 maja 2024
Data wygaśnięcia: 14 kwietnia 2029.

 

FSC CoC Certyfikat

 

Pobierz Certyfikat


Pliki do pobrania

Certyfikat FSC ważny do 23.03.2029

Certyfikat PEFC ważny do 14.04.2029