N.E.T. WOOD – ludzie z wizją i misją

poszukują do swego zespołu:

Pracowników produkcji

Miejsce pracy: Wielbark

JEŚLI CHCESZ:

  • Pracować w firmie jedynej w swoim rodzaju
  • Razem z nami ratować świat dla nas i przyszłych pokoleń

A ZE SWOJEJ STRONY:

  • Oferujesz prawdziwe zaangażowanie i gotowość do pracy z zespole

TO MOŻESZ LICZYĆ NA:

  • to, że na pewno nie będziesz się nudzić
  • pakiet medyczny
  • atrakcyjne ubezpieczenie grupowe
  • całoroczne wyżywienie w stołówce zakładowej
  • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
  • premie za efekt „wow”

Nie czekaj, prześlij swoje CV na adres rekrutacja@netwood.pl

 

Prosimy o wstawienie w CV zgody nr 1 lub/i 1 i 2.

Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

ZGODY:

(1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez N.E.T. WOOD Sp. z o.o., ul. Akademicka 26A, 15-267 Białystok.”

(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez N.E.T. WOOD Sp. z o.o., ul. Akademicka 26A, 15-267 Białystok, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.

Administratorem danych osobowych (ADO) jest: N.E.T. WOOD Sp. z o. o., ul. Akademicka 26A, 15-267 Białystok. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgód, usunięcia danych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z rekrutacja@netwood.pl. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.